Sew La Ti Embroidery:
V Magazine

  • Kate Upton

    Kate Upton